Да, за определени събития и атракции има специални цени за деца и пенсионери, но не и за студенти. Ще видите различните видове ценови разпределения,  след като изберете конкретен ден за посещение. Моля, имайте предвид, че някои атракции имат възрастови ограничения. Проверете повторно когато резервирате няколко събития, тъй като възрастовите изисквания могат да варират в зависимост от избора.