На страницата на конкретното събитие или атракция ще намерите точния адрес и карта на мястото за среща. Всички наши места за срещи са разположени на централни локации и обикновено са много лесни за откриване. Точният адрес е изписан и на Вашия ваучер или електронен билет.