Du hittar den exakta adressen och en karta till mötesplatsen på bokningssidan för det evenemang du bokar. Adressen står även på din e-biljett.