Ceny zobrazeny online obsaháují veškeré náklady, daně a rezervační poplatky nebo distribuční náklady vstupenek. Naše konkurenční ceny jsou vždy ekvivalentem nebo lepší nabídkou v porovnání s ostatními poskytovateli, a v některých případech také v porovnání s atrakcemi samotnými. Poplatky se různí dle druhu události/atrakce. Například, poplatky u divadelních představení bývají stejně, kdežto u fotbalových zápasů se mohou lišit (mohou být připočítány doplatek ke zveřejněné ceně vstupenek).