Velmi často se u víkendových fotbalových zápasů stává, že je přesný začátek určen až několik dní před samotným zápasem. Zápasy mohou být přesunuty ze Soboty na Neděli (a naopak) a čas začátku může být na poslední chvíli posunut. Častou příčinou těchto změn jsou vysílací časy nebo Pohárové zápasy (FA, LIGA, EUROPA, CL, apod.), které jsou naplánovány na stejný termín. Začátek zápasu se může posouvat mezi dopolednem a 19:00 hodinou. Zápasy během pracovního týdne mohou být posouvány mezi Úterým a Středou a mezi časy od 17:00 do 21:00. O změnách času vás NEBUDEME kontaktovat. Nicméně, tuto informaci se snažíme vždy publikovat na našich stránkách 3 - 7 dnů před samotným zápasem.