Името, което напишете в графата "Информация за клиента" по време на Стъпка 2 от процеса по резервиране, е името, което ще бъде отпечатано и на самия билет. Ако билетът е за подарък, моля изпишете имената на лицето, което ще ползва билета.