Náš proprietární online systém byl navržen tak, aby ve skutečném čase poskytoval bezkonkurenční výběr vstupenek, včetně veškerých důležitých informací, které pro své rozhodování o koupi budete potřebovat. Popis našich produktů obsahuje veškeré informace, které budete potřebovat, ať již o místu konání, instrukcích nebo službě či produktu. Po zakoupení vstupenek vám bude na e-mailovou adresu odesláno potvrzení nebo e-vstupenka. Email o potvrzení zároveň slouží jako vaše účtenka. Veškeré ceny jsou uvedeny v Českých korunách (Kč), a to i v případě mezinárodních událostí. Platby budou ve vašem výpise označeny jako "Ticmate". Ticmate spolupracuje pouze s majiteli navštívených míst nebo autorizovanými poskytovali vstupenek, nemusíte se tedy obávat podporů.